Kütüphane

MiniSanat Çocukça Eğlenceler Atölyesi Kütüphanesi farklı yaş gruplarına yönelik kitapları, sineması ve bilgisayar köşesi ile;

 • Çocukların kitaplarla tanışmaları,
 • Kitap okumayı sevmeleri,
 • Keyifli vakit geçirmeleri,
 • Ödev ve araştırma yapabilmeleri,
 • Eğleneren öğrenmeleri için tasarlanmış özel bir mekandır.

Kütüphane etkinlikleri;

 • Çocukları iyi okuyucular olmaları konusunda şekillendirir, akademik başarıları için çocukların potansiyellerini arttırarak yaşam boyu sürecek başarının temellerini atar.
 • Çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirir, dikkat sürelerini arttırır ve konsantrasyonlarını geliştirir.
 • Çocukların hem sözel hem de yazılı alanlarda kendilerini güvenli, rahat ve açık bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirir.
 • Çocuğun doğal merak güdüsünün uyarılmasını sağlar.
 • Yaratıcılığı geliştirerek çocukların kendi hayal güçlerini kullanma becerilerini destekler.
 • Çocukların bakış açılarını geliştirir, korkularıyla yüzleşmelerine yardımcı olur, onları yeni durumlarla karşılaştırır ve uygun davranışlar geliştirmelerini sağlar.
 • Çocukların sanat değer vermelerini sağlar.
 • Çocukların dünyanın diğer ucundaki insanlar ve yerler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 • Hikayeler ve romanlar aracılığı ile çocukların hiçbir olumsuz etki yaşamadan yeni deneyimler edinip yeni düşüncelerini test etmelerine olanak verir. 
 • Dikkatle seçilmiş hikayeler aracılığıyla çocukların diğer bireylere ve canlılara karşı olumlu davranışlar geliştirmelerine yardımcı olur.