Resim - Seramik - Heykel

RESİM

Doğada var olan ya da beyinde üretilen düşüncelerin kağıda aktarılmasıyla ifade bulan resim; çocuğun el-göz koordinasyonunu geliştirmesini ve küçük kas hareketlerine hakim olmasını sağlar. Başlangıçta karalama ya da gelişigüzel çizgilerden oluşan resimler zamanla yetişkinlerin kolayca tanıyabileceği figürlere dönüşür. Çocuk kendi iç dünyasındaki kelimelere dökemediği hayallerini resim ile kağıda yansıtır. Bu çocuğun gelişimde önemli yer tutar.

SERAMİK

Düşünce ve hayal gücü, ellerin kullanımının gelişimiyle orantılı şekilde artar. Bu sebeple seramik çalışmasının çocuk gelişiminde zihinsel ve fiziksel katkıları çok büyüktür. Seramik killeriyle uğraşmak, el becerileri gerektiren diğer sanat dallarına geçişte çocuğun kendisini daha hazır hissetmesini sağlar.

HEYKEL

Haykel, hayal gücünün gerçeğe dönüşen üç boyutlu haline denir. Heykel eğitiminin çocuk yaşta başlaması; çocuğun ileriki yaşlarda sanat bakış açısının farklı olmasını ve sanat dallarında kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlar. Çocuk, rilmesiuhunun özgürlüğünü şekillere döktükçe el becerileri artar; düşüncelerini iafde edebilmesi kolaylaşır.