Mini Mini (10.2016-05.2018 Doğumlular)

İlk yıllarında bebekler görüşlerini odaklamayı, uzanmayı, keşfetmeyi öğrenir ve etraflarındaki insan ve objeler hakkındaki herşeyi inceleyerek öğrenirler. Bilişsel veya zihinsel gelişim hafıza, dil, düşünme ve anlamlandırma süreçlerini öğrenmeyi içerir. Dil gelişimi yalnızca sesler çıkarmak veya de-de ve ba-ba seslerini söylemekten çok daha fazlasını içerir. Dinleme, anlama ve insan ve nesnelerin isimlerini bilme dil gelişiminin birer parçasıdır. Bu dönemde bebekler aynı zamanda ebeveynleri ve diğer yakınlarıyla sevgi ve güven bağı kurarak sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar. Ebeveynlerin bebeklerini tutma, onlara sarılma ve onlarla oynama şekilleri bebeklerin ileriki hayatlarında diğer bireylerle kuracakları iletişimin temelini oluşturacaktır.   

Birer ebeveyn olarak bu dönemde;

 • Bebeğinizle konuşun; sizin sesiniz onu sakinleştirecektir.
 • Bebeğiniz sesler çıkardığında bu sesleri tekrar ederek ve yeni sesler/kelimeler ekleyerek ona cevap verin. Böylece bebeğinizin dili kullanmayı öğrenmesine yardımcı olmuş olursunuz.
 • Bebeğinize mutlaka kitap okuyun. Okumak bebeğin dili ve sesleri anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olur.
 • Bebeğinize şarkı söyleyin ve müzik dinletin. Böylece bebeğiniz müziğe karşı bir sevgi geliştirerek zihinsel gelişimine destek olacaktır.
 • Bebeğinizi övün, ona sevgi ve ilgi göstermekten kaçınmayın.
 • Bebeğinizi kucağınıza alıp bu şekilde tutmaya zaman ayırın. Böylece kendini güvende hissedecektir.
 • Uyanık ve sakin olduğunda bebeğinizle oyunlar oynayın. Oyuna ara verme zamanının yaklaştığına dair bebeğinizin vereceği sinyallere karşı uyanık olun.
 • Dokunmaması gereken şeylere dokunduğu veya onlara yönlendiği zamanlarda oyuncaklarla dikkatini çekerek bebeğinizi güvenli alanlara yönlendirin.
 • Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendinize dikkat edin. Kendinizi iyi hissettiğinizde bebeğinizin bu ilk günlerinin tadını çıkartmanız ve olumlu, sevgi dolu birer ebeveyn olmanız kolaylaşacaktır.

İkinci yıllarında ise bebekler, çok daha fazla hareket halindedirler. Çevrelerinin ve kendilerinin farkına varmışlardır. Yeni nesne ve insanları keşfetme ve araştırma istekleri giderek artmaktadır. Bu dönemde bebekler daha fazla bağımsızlık yaşamak isteyecek, karşı koyma davranışları geliştirecek, ayna veya resimlerde kendilerini tanıyacak ve özellikle yetişkinler ve büyük çocuklar olmak üzere diğer bireylerin davranışlarını taklit edeceklerdir. Gelişimlerinin bu aşamasında 13-24 aylık bebekler aynı zamanda tanıdık birey ve nesnelerin isimlerini ayırt edebilecek, basit cümleler kuracak ve basit yönerge ve talimatlara uyabileceklerdir.

Birer ebeveyn olarak bu dönemde;

 • Çocuğunuzla hergün mutlaka birlikte okuma zamanı yaratın.
 • Ondan bazı objeleri bulmasını, vücudunun parçalarını veya nesneleri isimlendirmesini isteyin.
 • Çocuğunuzla basit yap-bozlar veya şekil ayırt etme gibi eşleştirme oyunları oynayın.
 • Çocuğunuzu yeni şeyleri araştırması ve keşfetmesi için destekleyin.
 • Çocuğunuzla konuşarak ve başladığı cümleleri doğru dil kullanımıyla tamamlayarak dil gelişimine yardımcı olun.
 • Giyinmesi ve beslenmesine yardımcı olmasını sağlayarak çocuğunuzun bağımsızlığının gelişmesine destek olun.
 • İstenmeyen davranışlarını cezalandırmak yerine istenen davranışlar gösterdiğinde onu ödüllendirin. Her zaman olması gereken davranışı çocuğunuza anlatın.
 • Açık havada gezintiler düzenleyerek çocuğunuzun doğal merak güdüsünü destekleyin.