Maxi (09.2008-08.2010 Doğumlular)

Bu dönem fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal birçok değişimin yaşandığı bir dönemdir. Ergenliğe geçişteki genç bireyler bu dönemde görünüşleri ve kıyafetleri ile son derece ilgili olurlar. Ruh halleri oldukça değişkendir. Arkadaşlarının hayatlarındaki önemi devam etmektedir. Bu dönemdeki genç bireyler aileden uzaklaşma ve giderek arkadaş grubuna yakınlaşma eğilimi gösterirler. Bilişsel açıdan karmaşık düşünme becerileri gelişmiş, ifade becerileri artmış ve doğru-yanlış bilinçleri gelişmiştir.

Birer ebevyn olarak bu dönemde;

  • Çocuğunuza karşı açık ve dürüst olun, yaşayabileceğini düşündüğünüz tehlikelere karşı onu uyarın.
  • Çocuğunuzun arkadaşlarını tanımaya ve onlarla vakit geçirmeye özen gösterin.
  • Çocuğunuzu kendi kararlarını vermesi yönünde destekelerken opnu doğru yola yönlendirmeye çalışın.
  • Çocuğunuzun fikirlerine saygı gösterin. Sizin onu önemsediğinizi ve dinlediğinizi bilmesi bu dönemde son derece önemlidir.