Mini (02.2016-09 2016 Doğumlular)

Çocukların artan bağımsız olma istekleri sebebiyle bu dönem 'korkunç ikiler (terrible twos)' olarak adlandırılır. Buna rağmen bu dönem hem çocuklar hem de ebeveynleri için son derece heyecanlı bir dönemdir. Çocuklar bu dönemde çevrelerindeki dünyayı keşfedecekleri ve anlamlandıracakları düşünsel, sosyal ve duygusal değişimler yaşarlar. Gelişimlerinin bu döneminde çocuklar iki veya üç aşamalı yönergeleri uygulayabilmeli, nesneleri şekil ve renklerine göre ayırt edebilmeli, arkadaşlarının ve yetişkinlerin hareketlerini taklit edebilmeli ve duygularını geniş kapsmlı bir şekilde ifade edebilmelidirler.

Birer ebeveyn olarak bu dönemde;

  • Çocuğunuzla birlikte kitap okuyabileceğiniz özel bir zaman yaratın.
  • Çocuğunuzu hayali oyunlar oynaması konusunda destekleyin.
  • Çocuğunuza bir lideri takip edebileceği fırsatlar yaratın.
  • Çevresindeki dünyayı keşfedebilmesi için mutlaka yürüyüşlere çıkın ve çocuğunuzu yeni ortamlarla tanıştırın.
  • Çocuğunuza sorulduğunda adını ve yaşını söylemeyi öğretin.
  • Çocuğunuzu basit şarkılar ve oyunlar gibi kültürel değerlerle tanıştırın.
  • Yönergelere uyduğunda ve olumlu davranışlar gösterdiğinde çocuğunuza ilgi gösterin ve onu övün, öfke nöbetleri gibi olumsuz davranışlar gösterdiğinde ise ilginizi sınırlandırın. Çocuğunuza üzüntüsünü veya öfkesini gösterebileceği uygun yollar öğretin.