Drama

Çeşitli oyun, materyal ve hikayeler eşliğinde yapılan yaratıcı drama dersleri sayesinde çocuklar yaratıcılıklarını keşfedip geliştirecek, işbirliği yapmayı ve dayanışmayı öğrenecek, kendini ifade edebilme becerilerini geliştirecek, kendi benliklerinin farkına varacak, eleştirel düşünme yeteneği kazanacak, özgüven ve karar verme becerilerini geliştirecek, iletişim becerilerini geliştirip sosyalleşecek, sorumluluk ve başarı duygusunu kazanacaklardır. Bunun yanısıra oyun aracılığıyla yapılan yaratıcı drama; çocuğun bedensel, psiko-motor, duygusal, zihinsel ve dil gelişimine olumlu yönde katkı sağlar.  

Diğer Derslerimiz

Bilgi Almak İstiyorum

Bize iletişim bilgilerinizi bırakırsanız sizi arayarak bilgilendirebiliriz.