Felsefe

Çocuklar için Felsefe (P4C-Philosophy for Children), Amerikalı Felsefe Profesörü Matthew Lipman öncülüğünde başlayan, dünyada ve ülkemizde de gittikçe yaygınlaşan bir pedagojidir. P4C, felsefi bir hikaye etrafında çocukları düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eder. 

Çocuklarla felsefe uygulamaları drama ve çeşitli diğer sanatsal etkinliklerle bir arada yürütülebilir. Böylece çocuklar felsefe etkinliklerini yalnızca düşünsel değil aynı zamanda duyuşsal bir süreç içinde gerçekleştirirler. Sürekli ve düzenli katılımla gerçekleşen felsefe uygulamalarının çocukların dinleme, anlama, problem çözme, analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini büyük ölçüde geliştirdiği gözlemlenmektedir. Ayrıca sorgulamalar sırasında farklı bakış açılarını görüp değerlendirmek çocuklarda hoşgörü anlayışının da gelişmesini destekler.

MiniSanat'ta felsefe atölyeleri Maxi gruplarında hafta içi düzenli atölye çalışmaları; Mini Plus, Midi Plus ve Maxi Plus gruplarında ise hafta içi ve hafta sonu aylık atölye programları şeklinde uygulanmaktadır. 

Diğer Derslerimiz

Bilgi Almak İstiyorum

Bize iletişim bilgilerinizi bırakırsanız sizi arayarak bilgilendirebiliriz.